Интериорен проект

Интериорът на всяко помещение се състои от три основни елемента:

 • строителна основа – под, стени и таван;
 • предметни елементи – мебелировка за интериор на дома, офиса, кащъта или хотела, технологично оборудване (за производствените помещения);
 • функционални процеси, оформящи пространството и емоционално-психологическата атмосфера в помещението (озвучаване, анимации, фонтани и др.).

Интериорният дизайн по проект ще осигури архитектурно и художествено оформление на вътрешното пространство на помещенията, което осигурява на човека най-благоприятна среда за ежедневни дейности, работа и почивка.

И най-важното за създаването на наистина красив и функционален индивидуален интериор по проект е навременна и точна комуникация между дизайнерите и клиента. Всяка точка от интериорния проект се коментира и обсъжда, като дизайнера допълва и обогатява идеите и вижданията на клиента за интериорен стил, функционалност и практичност.

Основните на един интериорен проект са следните:

 • Разговор с клиента за неговите желания и изисквания към интериора на помещенията и определяне на бюджет.
 • Оглед на апартамента, къщата или обекта, който може да бъде и само една стая и помещение, заснемане на обекта изготвяне на рертежи на помещенията /помещението/.
 • Интериорно разпределение:

→ определяне на варианти за функционалното зониране на помещенията,

→ определяне на ходови линии,

→ композиционно разположение на елементите от интериора,

→ преработка на съществуващите стени, ако се налага, и създаване на допълнителни прегради;

 • Презентиране на стиловете в интериора, изготвяне на концепция за интериорен стил или комбинация от стилове, цветове, материали и текстури;
 • ВиК схема, ако се налагат промени на ВиК изводите спрямо одобреното интериорно решение на обекта;
 • Интериорен дизайн на баня, който включва: избор на санитарен порцелан и смесители, решение за подредбата на плочите по стените и пода и разположението на декоративните елементи от подбраната серия керамика;
 • Електро схема, ако се налага корекция на местата на осветителни тела, ключове и контакти, спрямо одобреното интериорно решение за дизайн;
 • ОВК схема, ако се налага коригиране на разположението на отоплителните тела спрямо проектното интериорно решение или подбор на отоплителни тела.
 • Подови настилки, чертеж на всички подови настилки в обекта, предвидени по индивидуалния интериорен проект.
 • Софит, план на окачените тавани, избор и подредба на осветителни тела съобразно избрания интериорен стил по проект.
 • Избор и проектиране на мебели, които практично и функционално ще отговарят на изискванията за стил на интериорния проект.
 • Разгъвки на стените в помещенията, чертеж на стените с проектираните мебели, предвидените декорации, опис на материалите и всички елемени на интериора предвидени по проекта.
 • Избор на интериорни врати и домашен текстил.
 • 3D адаптация на интериора на обекта, изработва се след одобрен двумерен проект н и включва необходимия брой погледи за визуализиране на помещенията.

Тези етапи не са задължителни за всеки интериорен проект. Това е пакет от услуги за интериорен дизайн, но той варира и се пригажда спрямо нуждите на конкретния клиент и обект, което определя и цената за концепцията на квадратен метър.